CARTOLINA notable


DESCRipció (A+b)^2

(a-b)(a+b).pdf

DESCRipció (A+B)*(A-B)

(a+b)^2.pdf