#RefleXionart

DESCRIPCIÓ

Presentació repte .pdf
TIPS identificació d'emocions.pdf

reptes

REPOSITORI EMOCIONAL

REPTE 1

Repte 1. 18_03_2020.pdf
Emoció 1. La Por.pdf

REPTE 2

Repte 2. 26_03_2020.pdf
Emoció 2. La Calma.pdf

REPTE 3

Repte 3. 28_03_2020.pdf
Emoció 3. L'Alegria.pdf

REPTE 4

Repte 4. 30_03_2020.pdf
Emoció 4. La Tristesa. .pdf

repte 5

Repte 5. 1_04_2020.pdf
Emoció 5. La Ràbia.pdf

repte 6

Repte 6. 3_04_2020.pdf
Altres emocions_ Sorpresa i Fàstic.pdf

repte 7

Repte 7..pdf

repte 8

Repte 8..pdf

repte 9

Repte 9..pdf

repte 10

Repte 10..pdf